Folkefinansiering av studentbedrifter

Hvorfor er crowdfunding perfekt for studentbedrifter?

FRA UNGDOMS- OG STUDENTBEDRIFT TIL AS

Hvert år går flere tusen elever Ungt Entreprenørskap sine programmer. Elever og studenter på barneskoler, ungdomsskoler, Høyskoler og Universiteter får gjennom Ungt Entreprenørskap muligheten til å starte sin egen bedrift. Ungt Entreprenørskap jobber for at elever og studenter skal utvikle kreativitet, skaperglede og troen på seg selv (www.ue.no).

65 % av jobbene i 2030 er ikke skapt enda. Det er dagens elever og studenter som skal skape fremtidens arbeidsplasser. Stortinget har bedt regjeringen om å sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag- og læreplanarbeidet. Å  fremme innovasjon og nyskapning er et ansvar både for skolen og for næringslivet.

Vi i Bidra vet at det finnes elever og studenter som driver ungdoms- og studentbedrifter med innovative og nyskapende ideer, og som har stort potensiale og gode framtidsutsikter. Flere av disse bedriftene kan i fremtiden være store ressurser for lokalsamfunnene og for hele Norge, ved at de skaper verdier og ikke minst arbeidsplasser.

Bidra skal gjennom crowdfunding og kunnskapsdeling senke terskelen for å starte en vekstbedrift etter tiden som ungdoms- eller studentbedrift. Vi satser på å øke konverteringen fra ungdoms- og studentbedrifter til bedrifter gjennom crowdfunding og kunnskapsdeling fra erfarne gründere.

På Bidra.no har vi laget en egen kategori for studentbedrifter. Midlene studentbedriftene samler inn skal bidra til å utvikle bedriften i retning av å opprette en vekstbedrift. Vi på Bidra hjelper gjerne bedriften med opprettelsen av sitt prosjekt på Bidra.no.

Følg med på bloggen for mer spennende lesing om hvordan studentbedrifter kan gjøre suksess med folkefinansering på Bidra.no.

Vi gleder oss til å se mange spennende prosjekter på Bidra.no!

 

Med folket som bankforbindelse

La oss si det med en gang: Vi er opptatt av gode norske ord og crowdfunding på norsk blir folkefinansiering.

Et demokratiseringsprosjekt

Å skaffe til veie kapital fra banker og investorer har vært en tilnærmet uendret prosess siden bankvesenet ble oppfunnet for om lag 4000år siden. Når vi trengte lån/penger pyntet vi oss, gikk til bank eller utlåner og la frem saken. Ofte fikk vi nei og mange ga opp. Mange gode ideer og prosjekter har strandet på denne måten. Kanskje fordi gründeren ikke var flink nok til å selge sin ide, eller kanskje fordi utlåneren var sur og tverr, eller ikke trodde nok på prosjektet. Slik er det ikke lenger. Nå kan du folkefinnansiere digitalt og spørre hele verden om de vil støtte prosjektet ditt!

Valgfrihet og fler muligheter

Nettet har etablert fenomenet crowdfunding, som vi velger å kalle folkefinansiering. Kort forklart: Den som trenger kapital legger prosjektet sitt ut på nett og eksponerer seg for interessenter og folk flest. De som fatter interesse kan investere alt fra en tier til en million eller to. Folkefinansiering er på mange måter en demokratiseringsprosess av bank- og finansvesen. Fenomenet startet i USA med Kickstarter.com som har blitt en suksess og foregangsaktør i dette miljøet. I Norge er det flere små aktører på markedet, men ingen har lykkes i stor grad. Det har vi gjort noe med og etablert bidra.no: Hele Norges nasjonale nettsted for folkefinansiering av alle typer prosjekter og formål.

Siden launch i 2014 har mer enn 2700 prosjekter ønsket funding via bidra.no. Så langt har over 800 prosjekter blitt publisert.

Folkefinansiering som fenomen

I Norge har analog kronerulling (Les bøsse-innsamling) i form av folkefinansiering vært grunnlaget for det meste av frivillig virksomhet og dugnad opp gjennom historien. Givergleden er stor og de fleste ideelle organisasjoner, idrett og kultur har tuftet en vesentlig del av sine inntekter på frivillige gaver. Nå er det på tide å konvertere til digital folkefinansiering. Bidra.no tilbyr et nytt og kraftfullt verktøy der alle kan benytte vår digitale plattform for styrking av egne inntekter. Her kan hvem som helst få digitale superkrefter!

Folkefinansiering kan bidra til å etablere morgendagens bedrifter

Bidra.no er åpen for alle typer prosjekter, men skiller mellom non-profit (NGO) og kommersielle prosjekter. Gründere har mye å lære fra NGO-sektoren når det gjelder mobilisering og innsalg av egne prosjekter. Organisasjoner og idrett har alltid vært dyktige på innsalg og pengeinnsamling. Den som trenger penger til sitt prosjekt må pakketere innholdet på en måte som fenger og fanger. Kari og Ola Nordmann må forstå at hvem som helst kan bli investor og bakkemannskap kun ved å løfte en finger og trykke på en knapp. Stort potensial, med andre ord. Vi ønsker spesielt velkommen til gründere, entreprenører og start-ups.

Det er en sterk link mellom den norske dugnadsånden og lokal næringsutvikling. Vårt mål er at bidra.no skal bli en betydelig aktør innenfor samfunnsbygging og næringsutvikling med et øye for gründervirksomheter som ønsker å nå sine ambisjoner om vekst.

Vi tror på gode historier og suksesscaser

Det finnes mange gode showcaser, det er bare å Google litt rundt for den som er interessert i tematikken. Belønninger i form av eierskap, delaktighet og ymse rariteter fenger også, det er kun kreativiteten som setter grenser.

Politisk crowdfunding

Vi vil gi politikken tilbake til folket!
Alle politiske partier er avhengige av donasjoner fra privatpersoner, og i et valgkampår vil behovet for midler være ekstra stort. Kan crowdfunding kan være en metode for politiske partier å finansiere valgkampen samtidig som de engasjerer flere velgere?

Politisk crowdfunding ble utnyttet til det fulle av Obama. Under valgkampen i 2011 samlet han inn 118,8 millioner dollar. 72,2% av dette kom fra donasjoner på 1000 dollar eller mindre. Dette er ikke bare en enorm mobilisering av givere fra alle samfunnslag, men også en enorm demokratisering av den amerikanske politikken. 

I 2015 rapporterte KrF at de mottok 67 736 kroner fra private donorer, mens Høyre mottok nesten 10 millioner. Mens regjeringspartiet FrP fikk 1,2 millioner samlet nykommeren Miljøpartiet de Grønne inn hele 3,9 mill fra private givere. AP på sin side har rapportert at de mottok 0 kroner fra private givere, men til gjengjeld hadde 7,7 millioner i inntekt på lotteri og innsamlingsaksjoner. Det er altså svært store variasjoner i inntektene fra private givere, og potensialet er stort!

Erfaringene fra USA er at givere blir til velgere. Når det er så enkelt å lage en kampanje, hvorfor har ikke flere norske partier gjort det?

En mulig forklaring kan være at de ikke vet hvordan. Derfor har vi nå opprettet en kategori som heter politiske partier. Der har vi samlet alle kampanjene fra Liberalistene, som virkelig har skjønt hvordan dette fungerer. Du kan se alle Liberalistenes kampanjer her

Crowdfunding fungerer best når man har et klart mål med en kampanje. Liberalistenes strategi har vært å lage innsamlinger til spesifikke arrangementer, samt at lokallagene har laget sine egne innsamlinger. Nesten alle kampanjene er overfinansierte - og vel så det!

Vi kaller gjerne crowdfunding en stor demokratiseringsprosess. Nå er vi spente på om partiene vil ta denne prosessen et steg videre og la folk få være med å bidra der de kan, med det beløpet de har mulighet til å avse til partiet i sitt hjerte!

Ønsker du å starte en politisk kampanje? Trykk her. Husk å velge "politisk parti" som kategori!

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Med en crowdfundingkampanje kan du bruke sosiale media og offline nettverk til å nå ut med politisk budskap og samtidig gjøre det enkelt å gi partiet økonomisk støtte. 

Med en crowdfundingkampanje kan du bruke sosiale media og offline nettverk til å nå ut med politisk budskap og samtidig gjøre det enkelt å gi partiet økonomisk støtte. 

Obs: Støtte til politisk parti kan ikke gis anonymt. Vi jobber med en teknisk løsning for at dette ikke blir mulig på vår plattform. Inntil den er på plass er det svært viktig at givere registrerer seg før betaling. Alle transaksjoner har en egen ID, så givere som er anonyme kan kontakte oss for å få navnet sitt knyttet til riktig innbetaling. 

 

 

Kilder:

http://crowdfund.co/politics/

http://www.partifinansiering.no/a/

 

 

 

 

 

Februar, Fredag og Fundraising!

Det nærmer seg Februar, og det nærmer seg fredag, og vi ønsker hjertelig velkommen til Februar, Fredag og Fundraising!

I februar starter vi en seminarrekke om fundraising. Det første temaet vi tar opp er crowdfunding. Vi gleder oss enormt til å høre Trude Jacobsen fra Dråpen i Havet og Sondre Høysæter fra Hope for Justice, fortelle som sine strategier og suksesser med crowdfunding.  

Dråpen i Havet satte ny rekord i innsamlet beløp og antall givere i en Givergledekampanje med kampanjen for Bahez som fikk alvorlige brannskader i en flyktningeleir i Hellas. Hope for Justice rekrutterte 25 syklister som hver for seg samlet inn alt fra 5000 til 25 000 kroner,  kanskje kan du lære noe av suksessen disse to har oppnådd?

Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Samlingene skjer hos P Hotels, Grensen 19, Oslo. 


 

Fredag 03. februar kl 12-1430
Crowdfunding

crowdfunding photo

Crowdfunding er en ny giverkanal, men også en demokratisering av innsamlingsmarkedet. Små organisasjoner har like gode muligheter til å lykkes som store. En av Norges ledende crowdfundere, daglig leder i Bidra Jan Olav Ryfetten vil presentere mulighetene crowdfunding gir. Vi får møte Trude Jacobsen fra Dråpen i Havet, og Sondre Høysæter fra Hope for Justice Norge - som begge presenterer hvordan de lykkes med crowdfunding.

 


Fredag 10. februar kl 12-1430
Givertrappen

Gjennom Givertrappen skaper vi gode giverreiser. Denne metodikken hjelper deg som fundraiser til å gi den enkelte giver riktig utfordring, og skape lojalitet til din organisasjon. Vi får besøk av mangeårig kommunikasjonssjef i Danmission, Charlotte Dyhr, som forteller om hvordan de har lykkes med å skape økte inntekter og lojale givere gjennom systematisk bruk av givertrappen.


 

Fredag 17. februar kl 12-1430
Konseptutvikling

Samfunnet utvikler seg i hurtig tempo. Nye generasjoner vokser til, og ny teknologi skaper nye forventninger hos giveren. Som organisasjoner skal vi være tro mot oss selv - men også sørge for at vi holder følge med utviklingen. Denne samlingen handler om metode for konseptutvikling. Hvordan kan du øke sannsynligheten for at du forstår hva dine givere ønsker - og for at et nytt innsamlingskonsept vil lykkes. Foredragsholder er Marius Hammer, og han vil snakke rundt et nytt innsamlingskonsept han har bidratt til: Stefanusalliansens ung givertjeneste +3.

 

 

 

4 ting å gjøre FØR du lanserer en crowdfundingkampanje

Vi opplever at mange føler alt må skje så raskt når de tenker de skal starte en crowdfundingkampanje - jo fortere den kan publiseres jo bedre tror mange. Men det stemmer ikke helt. Jo mer arbeid du legger ned før kampanjen publiseres, jo bedre utgangspunkt har du. Her er noen tips. 

 1. Skriv historien din

  Når du skal folkefinansiere et prosjekt, er historien like viktig som produktet. Historien gir personlighet og sjel til produktet, og gjør at folk ønsker å ta den risikoen det er å gi penger til noe som ennå ikke er produsert.

  Historien bruker du i sosiale media, på nettsidene die og over alt hvor du presenterer firmaet. Den er selve ryggraden i kampanjen din, og forklarer hvorfor det er akkurat dere som gjør akkurat dette. Den forteller hvordan firmaet har utviklet seg, og gir et bilde av hvor dere startet og hvor dere skal.

  Det å forklare hvordan dere har utviklet produktet, er nesten like viktig som å forklare selve produktet. I kampanjen skal dere vinne folks hjerter, og da er en personlig engasjerende historie mye viktigere enn teknologiske spesifikasjoner.
   
 2. Synlighet og tilstedeværelse i sosiale media

  Små porsjoner informasjon i et lettsolgt format som deles på instagram, facebook eller twitter, er  Det må skje jevnlig og målbevisst, og du må sørge for at de riktige folkene ser det. Jobber du med å øke følgere med ca 100 hver dag. 

  Det er mange knep for å få flere følgere, men vi tror at kvalitet teller mer en kvantitet. Det er bedre å ha 100 oppriktig engasjerte følgere, enn 1000 som ikke forstår hva du driver med. Bruk derfor litt tid, på å lage en god plan, og følge opp det som skjer i media. 

  Bruker du profilen din klokt kan du skape relasjoner som vil være nyttige i lang tid. Kanskje får du rekruttert dedikerte ambassadører, som tar både
   

 3. Studer tallene dine

  Når dere skal sette et målbeløp, er det lurt å bruke tid på å regne på det. Et lavt målbeløp lønner seg, men et for lavt målbeløp kan straffe seg!
  Hvor mye trenger dere? 
  Hva koster belønningene for dere - hvilken pris kan dere ta?
  Hvor mange belønninger må dere selge for å levere?
  Hva er det maksimale dere kan levere i en kampanje?
  Hvor mye skal dere investere i kampanjen? Dere kan velge å bruke litt penger på å utvikle en god video, og på å promotere kampanjen i sosiale media. Disse kostnadene bør dere regne inn i målbeløpet deres.

  Når det er gjort: Hvordan kan dere legge til verdi for kundene, uten at det koster dere så mye?

  Når dere vet nøyaktig hvor mange belønninger dere må selge er det lett å sette mål i løpet av kampanjen, og det kan styrke motivasjonen underveis. Og, det sikrer så klart at kampanjen blir en inntektskilde for dere!
   
 4. Lag en video

  Skal videoen slå an må den være fengende. Jobb med manuset, så dere er sikker på at historien blir fortalt så enkelt og engasjerende som overhodet mulig.

  Når dere har historien klar og det visuelle uttrykket, blir det billigere å leie inn noen til å gjøre det tekniske og dere sikrer at den blir autentisk og ekte. 

Det beste er å lære fra gode eksempler! Historien blir tydelig fortalt, og de appellerer til følelser. Du blir med i teamet ved å støtte Fair & Square. Du gjør verden bedre, ved å støtte Fair&Square. Også får du ei T-skjorte i tillegg. 

 

Det beste fra 2016

Som seg hør og bør har vi tatt et lite tilbakeblikk på de beste kampanjen i 2016, vi håper dette kan inspirere flere til å sette i gang innsamlinger for oppstartsfirma og gode gjerninger!

Årets skaperglede

Fair and Square har knust alle rekorder ved å samle inn nesten 500 000, fra 994 givere De har nå kommet i gang med produksjon, og i februar åpner de nettbutikk! De har klart det de store kleskjeden ikke ser ut til å klare: å gi de som syr klærne våre gode arbeidsforhold, anstendig lønn og fri i helgene. Den støtten de fikk i crowdfundingkampanjen hjalp de økonomisk, og beviste at norske forbrukere bryr seg! Gratulerer!!

 

Årets giverglede

Lille Emma ble født med CP, og var avhengig av en operasjon for å lære å gå. Historien hennes nådde ut til hele 620 givere, som til sammen donerte over 190 000 kroner! I november fikk hun tatt operasjonen, og nå kan Emma gå selv!

 

Årets nest beste

Lille Bahez er en 2 år gammel syrisk gutt som ble kraftig forbrent i en brann i en flyktningeleir i Hellas. Så langt har 972 givere gitt 193 000 kroner - and counting! Pengene går til operasjoner og rehabilitering av Bahez og mammaen hans som også ble skadet. Dråpen i Havet er organisasjonen som koordinerer innsamlinga, og de har noen som sitter ved sykehussenga og støtter familien i den vanskelige tida. Det er litt juks å ta med denne  på kåringa for 2016, for du kan bidra helt fram til  7. januar, men vi synes den var så imponerende at vi ikke klarte å la være!

 

Årets mest overfinansierte

Ingrid reiste til flyktningeleiren i Skaramangas, Hellas, i desember, og hun ønsket å ha litt mer å bidra med på turen. Målet var 1000 kroner ekstra, og hun endte opp med 1 740% mer enn det hun ba om, hele 17 400 kroner. Sammen med de 29 giverne håper vi mange får en litt bedre situasjon, takket være Ingrid! 

(Lei deg for at du gikk glipp av denne? VI har flere innsamlinger for Syriske flyktninger aktive akkurat nå!)

 

Årets raskeste

Innsamlinga til forskning på Dravet Syndrom satte en ny rekord i rask innsamling. Elliot ble født med dette sjeldne syndromet, og mammaen hans ønsket å samle inn et lite bidrag på 5 000 for å støtte videre forskning som på sikt kunne hjelpe både Elliot og andre med Dravet. 15 minutter etter at kampanjen ble publisert hadde hun nådd målet! Til sammen gav 285 givere over 50 000 kroner, vi håper dette kan være med å gi Elliot et bedre liv i framtida!

Fail fast!

Nå har du utviklet konseptet ditt, du har laget en inspirerende video og du har vurdert hvert eneste lille ord og utropstegn i kampanjeteksten - nå er du endelig klar til å dele kampanjen din! 

1: Sett i gang! 

Når du deler kampanjen på twitter eller facebook eller instagram, ha en agenda. Hva vil du med  posten, og hvem er det som trenger å se den?

Bruk tydelige "call-to-actions" når du deler kampanjen din:

 • lik siden min
 • følg meg på twitter/instagram/facebook
 • klarer jeg å få x-mange følgere?
 • støtt kampanjen min ved å kjøpe denne belønningen
 • støtt meg med kodeord "frosk" <beløp> til 2484

Lag innleggene dine interessante og målrettede, og bruk Facebooks mulighet til sponsing for alt det er verdt!

2: Ta vare på offline-kontaktene dine!

De aller fleste er på nett, men det er ikke alle som lar seg engasjere der. Mange trenger å snakke med deg direkte. Ta deg tid til disse. Ring rundt og snakk med venner, slekt og kontakter. Spør gjerne etter deres mening om prosjektet og kampanjen. Er det noe de ikke forstår? Er det noe som mangler? Lar du alle som er involvert få litt eierskap og muligheten til å påvirke, er sjansen større for at de går inn og deler på sosiale media.

3: Fail fast

Tilbake til start! Hva er det som ikke funker? Kanskje har ikke prosjektet ditt livets rett. Kanskje forstod ikke de potensielle kundene dine hvorfor prosjektet er så bra. Det kan føles som et nederlag, men det er bare et steg mot å finpusse konseptet ditt. Og takket være crowdfundingkampanjen har du nå avdekket svakheter, og du er klar til utbedring og utvikling av prosjekt versjon 2.0 - 3.0 eller 4.0.  

En Crowdfundingkampanje er rett og slett en superrask test av konseptet ditt, og nå er det å ta tilbakemeldingene til deg og bli enda bedre!

 

 

Crowdfunding på 1-2-3

For gründere kan crowdfunding være en mulighet til å bygge en større kundegruppe og skaffe finansiering til å komme i gang med produksjon eller vekst av selskapet. Dette er tre enkle punkter å tenke over når man begynner å jobbe med en kampanje.

 

1: Konseptutvikling: hvem er du, hva lager du, hvordan skal du selge det? Kanskje sitter du med en revolusjonerende oppfinnelse, med teknologiske finesser som kun eksperter kan forstå seg på. Det selger ikke. I konseptutviklingsfasen må du definere hvordan produktet eller tjenesten din skal forandre livet til kunden!  

2: Presenter deg godt: bruk tid på å planlegge hvordan du framstår i sosiale media. Det er lurt å bli kjent med folk i miljøet hvor det er interesse for prosjektet ditt. Klarer du å oppnå tillit i et relevant miljø, er veien til målet mye kortere! Det er ikke bare prosjektet ditt du skal presentere, men også deg selv og teamet bak. Crowdfunding handler mye om tillit, og dere må vise at dere har kunnskap og gjennomføringsevne til å holde det dere lover i kampanjen. 

3: Vis takknemlighet: Før du i det hele tatt har fått inn ei krone, så kan du begynne å takke folk for at de bidrar. Du er sannsynligvis takknemlig fordi du har  kommet så langt som du har allerede! ! Du har nok allerede fått god hjelp av familie, venner og samarbeidspartnere. Det kan være lurt å nevne all støtten du har mottatt underveis. Da viser du både at der er flere som tror på ideen din og synes det er verdt å støtte. I tillegg framstår du som en genuint hyggelig person, det hjelper også når man skal crowdfunde!

 

 

Årets julekampanje er i gang!

De siste ukene har vi jobbet hardt med Bidras juleprosjekt, endelig er det live! 

I samarbeid med Frelsesarmeen og SpareBank1 Oslo Akershus, har vi lansert juleklem.no, en crowdfundingplattform for innsamling av midler til julegryta og julegaver til barn og unge. 

På juleklem.no kan alle lage en kampanje for å samle inn støtte til Frelsesarmeens ikoniske julegryte. Man kan gi penger rett i den store gryta, eller støtte en av de mange små kampanjene som er startet, for eksempel Barney og Cecilias innsamling. Flere lokallag har allerede lagt inn si gryte - det blir spennende å se hvor i Norge Frelsesarmeen har de mest dedikerte støttespillerne! 

Når det nærmer seg jul er det mange som ønsker å hjelpe andre. Vi får inn flere kampanjer fra privatpersoner som har lyst til å samle inn til gaver eller julemat til noen som trenger det. Mange kjenner et stort behov for å hjelpe, men de vet ikke helt hvordan.

Det er derfor vi er så stolte av å være med å utvikle Frelsesarmeens crowdfundingplattform. Her kan du gjøre mer enn å gi. Du kan starte innsamlinger i ditt navn, du kan legge ut julegaven din som en innsamlingsaksjon, eller du kan oppfordre andre til å støtte de samene du tror på. Ved å engasjere andre i den saken du tror på, kan en julegave bli til ti. Fordelen for deg er dessuten ikke behøver å tenke på det praktiske - Frelsesarmeen fikser alt! 

På toppen av det hele har SpareBank1 Oslo Akershus bestemt seg for å legge litt ekstra penger i potten på de grytene som samler inn mest. Det vil si at ditt bidrag kan dobles av Sparebank1 Oslo Akershus! 

Å være med i utviklinga fra en vill idé til en nettside som lever sitt eget liv er utrolig gøy. Prosjektet har vært ledet av Magne med en inspirerende og imponerende gjennomføringskraft. Utviklerteamet med André i spissen stiller med svart belte i dataninja og arbeidsmoral. Filmskaper Christian filma og klippa sammen årets mest avhengighetsskapende feel-good juleklemmefilm. Sånt blir det bra saker av - vi krysser fingrene for et godt resultat for Frelsesarmeen og alle de tusen som skal få julemiddag og julegaver!

PS: Følg juleklem på facebook!

 

Hvordan lykkes med crowdfunding - Flaksfaktoren

Om du har vurdert å starte en crowdfundingkampanje har du helt sikkert på et punkt googlet "hvordan lykkes med crowdfunding" eller noe lignende. Og du har funnet svar! Det er mange gode tips og råd, og de fleste går ut på hvordan man aktiverer nettverket sitt, presenterer kampanjen og firmaet og bygger tillit. 

 Mange gode råd, og vi skal skrive litt om alle i bloggen. Ofte er det likevel tilfeldigheter som blir avgjørende. Et artig eksempel på dette kom nettopp fra en av alliansepartnerne våre, mesenaatti.me i Finland.  

Et museum med tanks fra andre verdenskrig hadde behov for en garasje og fant ut at crowdfunding kunne være en god måte å finansiere den på. Kampanjen gikk ganske treigt – helt til en japansk turist tilfeldigvis tok turen innom museet. Han syntes en av tanksene lignet på en han hadde sett i en anime-serie og begynte å undersøke. 

Enden på visa ble at museet klarte å folkefinansiere over 80 000 Euro! Over halvparten av donasjonene kom fra Japan, og en betydelig sum direkte fra skaperen av denne anime-serien. Det viste seg at skaperen hadde blitt inspirert av nettopp denne tanksen og ville gi noe tilbake til museet.

 Nå har museet fått en ny "utfordring": produksjon av informasjonsmateriell på Japansk!

Denne historien viser to utrolig interessante aspekter ved crowdfunding: 

 1. Du vet ikke hvem som er din "crowd" før du har lansert kampanjen. Nettverket ditt er alltid det viktigste i en kampanje - men er du heldig eller har gjort godt forarbeid (eller begge) kan kampanjen begynne å leve sitt eget liv. Det er da det virkelig kan ta av! 
 2.  Crowdfunding er mer enn penger! De nye kundene er minst like viktige. Det er viktig å ha i bakhodet når du skriver kampanjen, gjør det lett for alle som er interessert å skrive seg på mailinglista di og følge deg i sosiale medier.